Workshops
företagslogga och symbol för företaget energirikt liv

WORKSHOPS

Det är viktigt att alla får känna sig delaktiga i det ämne man diskuterar. "Learning by doing". Teori kan vara trevligt, men om teorin ska leda till djupare insikter som gör nytta i vardagen så behöver den omsättas i praktiken. Workshop är en bra arbetsform för reflektion, kunskapsfördjupning och utveckling.


Härunder hittar ni ett par av mina tdigare events. Längre ned på sidan kan ni läsa om mina tankar runt workshops.

Tidigare workshops


"Balans i Livet - Spiritual Science"

Söndagen den 8 september (Polhemskolan, Lund) kl. 10-16

eventet balans i livet - spritual science

Jag och Marit spann vidare från vår förra inspirationsdag (9 juni) med kvantfysik, energier, balans och visioner. Dessutom tog vi upp placebo och no-cebo, Hur omgivningen påverkar oss, att utmana våra rädslor och konkreta verktyg för att hantera situationer i livet. En härlig skara deltagare med intressanta frågor!

"Livets Mekanismer"

Söndagen den 9 juni (Polhemskolan, Lund) kl. 13-16

eventet kärleken till livet

En bra eftermiddag, fantastiska deltagare med stort engagemang! Vi hade förmånen att samma eftermiddag ha meditation under bar himmel, prata kvantfysik, energisamband, balans, överlevnadsmekanismer, Jantelag, livskriser och positiva affirmationer!

UTBILDNING - MIN PASSION

utbildning - min passion i livet

Det är få saker som får mig att må bättre än att berätta om något jag brinner för! Att utnyttja alla sinnen för att förmedla ett budskap. Någon gillar att lyssna, andra föredrar bilder och någon vill bli fångad av en känsla. Vissa är mer praktiska och andra mer teoretiska. Den utmaningen gillar jag!

Spiri-ScienceTM

Jag kan sätta samman olika workshops, seminarier och temakvällar. Min specialitet är mixen av spirituella och vetenskapliga aspekter. Detta är ett koncept som jag kallar Spiri-ScienceTM. Låt mig spinna vidare på detta tema.

Vi lever i ett samhälle som vilar på vetenskaplig grund. Det visar sig i att vi ständigt letar efter optimala problemlösningar på allt. Ni vet, tester som visar vilket val man borde göra när man handlar brödrost, dator eller cykelhjälm.


Och vi litar bara på det som är bevisat. Fast en gång trodde vi att jorden var platt, att universum snurrade runt jorden eller att Tor slog med hammaren när det åskade. Faktum är att vetenskapen bara kan ge en modell av verkligheten!


Många söker mer djup och mening i livet. Speciellt när vi hamnar snett och behöver ompröva hela vår situation. Där kommer Kvantfysiken in i bilden! Den kan fungera som en bro mellan vetenskap och spiritualitet.

Klassisk mekanik talar om tydligt definierade partiklar och materia. Det är så vi är vana vid att betrakta världen. Modern kvantmekanik däremot utgår från en innersta kärna av energi. Samverkande vågor av energi genom hela universum!


Och vad spelar det för roll? Jo, det påverkar vårt sätt att se på världen. Som separerad materia eller som en väv av energier. Är vi skilda från varandra eller är vi en del av samma helhet? Kvantfysiken tyder på helhet! 


Det är viktigt att vi tar hand om varandra därför att vi påverkar varandra med våra energier. Om vi är positiva, eller negativa, påverkar vi vår omgivning på motsvarande sätt. Det ligger i allas intresse!

Efter denna introduktion har ni en kort sammanfattning av mitt sätt att se på kunskaps- och inspirationsspridning.

Här kan ni kontakta mig för vidare diskussion om workshops!

MIN BAKGRUND

SOM UTBILDARE

Min kompetens som utbildare har jag byggt upp som säljare, civilingenjör, konceptutvecklare, utbildningsansvarig och som högstadie/gymnasielärare, samt som speciallärare för elever som inte riktigt passar in i vår "skolmall".


Som säljare och konsult blev jag van vid att förmedla mig på ett tydligt och inspirerande sätt både till kollegor och kunder. Som ingenjör och utbildare fick jag sälja in koncept och idéer både lokalt och globalt, på alla hierarkiska nivåer, till säljare, forskare, företagsledning, marknadsteam, tekniker och kunder.


Och som lärare är det ju självklart att man ständigt behöver förmedla sig pedagogiskt. Att fånga elevernas intresse och möta dem på deras nivå :)


Kunskapsmässigt så har jag motsvarande 11 års högskolestudier inom bl.a. naturvetenskap, teknik, pedagogik, miljö, projektledning och ekonomi.


Men allt detta är, enligt min mening, inte värt så mycket om det inte kombineras med uppriktighet, passion och omtanke! Det strävar jag alltid efter!

YES Webdesign 2020 ©