Företaget
företagslogga och symbol för företaget energirikt liv

OM FÖRETAGET

bild som visar en person som hjälper upp en annan på en klippa

Mitt företag, Energirikt Liv, bygger på:

- Terapi för återhämtning och självinsikt

- Inspiration och kunskapsspridning


Mina tjänster möjliggör för dig att:

- Hitta ett lugn i tillvaron

- Få tillgång till mer av din energi

- Uppnå en bättre balans i livet

- Öka din medvetenhet

- Hitta din längtan

- Hitta dina konstruktiva fokusområden

Mitt mål är att stödja dig så att du kan känna dig stark i dig själv! 

Företagssymbolen

logotype som visar tecknet Psi

Symbolen i företagsloggan är den grekiska bokstaven Psi. Den kan betyda övernaturliga fenomen, inom psykologin, eller vågfunktioner, inom kvantfysiken. På det viset knyter symbolen samman spiritualitet med vetenskap. Samma grundtema har konceptet Spiri-ScienceTM, som jag använder för att skapa helhet och balans i mina workshops!

YES Webdesign 2020 ©